Ръководството и педагогическият колектив на НУ „Васил Левски“ изказват огромна благодарност на храм „Св. Княз Борис I” в лицето на отец Добромир и на всички родители, които със собствени сили и средства помогнаха за безпроблемното преместване на оборудване и учебни помагала, необходими за провеждане на качествен учебен процес в ДГ „Горска приказка“ и ВМГ „Св. Николай Чудотворец“ за децата и учениците от НУ Васил Левски“.

На всички желаем здраве и светли празнични дни!

Share this post, let the world know