БЛАГОДАРНОСТ
Благодарим Ви, скъпи родители, за присъединяването към инициативата „ЗАЕДНО ЗА ИВА“. В резултат на Вашата съпричастност за операцията на Ива бяха събрани 1528,70 лева. Инициативата продължава!

 

Share this post, let the world know