28.01.2014 г. Заповед № РД09-113/28.01.2014 г. на Министъра на образованието и науката за обявяване на дните 28.01.2014 г. – 31.01.2014 г. /включително/ за неучебни дни.

28.01.2014 г. Съгласно Заповед № 55/27.01.2014 г. на Регионална здравна инспекция – Варна – е обявена грипна епидемия в област Варна. Периода от 28.01.2014 г. до 31.01.2014 г. ще бъде обявен за неучебен за всички ученици от училищата и обслужващите звена в област Варна със заповед на министъра на образованието и науката.

Зимна ваканция от 01.02.2014 г. до 04.02.2014 г. включително. Учениците следва да са на училище на 05.02.2014 г.

Share this post, let the world know