ГРИПНА ВАКАНЦИЯ
На основание Заповед № 49/26.01.2015 г. на директора на РЗИ – Варна се прекратяват учебните занятия в училищата в гр. Варна за периода 27.01.2015 г. – 30.01.2015 г.
Учениците следва да са на училище на 4 февруари – след зимната ваканция, която е от 31.01.2015 г. до 03.02.2015 г. включително.

Стела Петрова, директор
Начално училище „Васил Левски“ – Варна

Share this post, let the world know