Външно оценяване

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

за учениците от 4 клас

2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

Български език и литература – 10 май 2018 г.
Математика – 14 май 2018 г.
Човек и общество– 16 май 2018 г.
Човек и природа– 17 май 2018 г.

2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА