График занятията по Факултативни часове и СИП

Г Р А Ф И К

 

за провеждане на   СИП в III и IV клас

учебна 2017 / 2018 г.

 

 

Клас СИП по: Ден от седмицата Час

от…….до….

Учител
3а/б/в клас Хореография сряда 12,30-13,10 Никола Николов
4а/б/в клас Хореография сряда 13,20-14,00 Никола Николов
3а клас Математика четвъртък 12,30-13,10 Румяна Недева
3б клас Български език и литература четвъртък 12,30-13,10 Стефка Митева
3в клас Български език и литература сряда 12,30-13,10 Диана Атанасова
3г клас Български език и литература сряда 12,30-13,10 Елза Бонева
4а/б/в кл. Математика сряда 12,30-13,10 Цанка Лазарова
4а/б/в кл. Български език и литература понеделник 12,30-13,10 Миглена Скорчева