График контролни работи

ГРАФИК

ЗА контролни  работи

през I учебен срок, 2017/2018 учебна година

 

паралелка  
ПГ /5-6г./ ВХОДЯЩА ДИАГНОСТИКА – до 10.10.2017 г.
  УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
  БЕЛ Английски език Математика ИТ Околен свят

Човекът  и обществото

Човекът и природата
02.10.17 г.   04.10.17 г.   29.09.17 г.  
02.10.17 г.   04.10.17 г.   29.09.17 г.  
02.10.17 г.   04.10.17 г.   02.10.17 г.  
02.10.17 г.   04.10.17 г.   29.09.17 г.  
IIа 03.10.17 г.   05.10.17 г. 28.09.17 г. 28.09.17 г.  
IIб 03.10.17 г.   05.10.17 г. 06.10.17 г. 28.09.17 г.  
IIв 03.10.17 г.   05.10.17 г. 06.10.17 г. 28.09.17 г.  
IIг 03.10.17 г.   05.10.17 г. 02.10.17 г. 28.09.17 г.  
ІІд 03.10.17 г.   05.10.17 г. 03.10.17 г. 28.09.17 г.  
IIIа 09.10.17 г. 28.09.17 г. 04.10.17 г. 05.10.17 г. 29.09.17 г. 27.09.17 г.
IIIб 09.10.17 г. 28.09.17 г. 04.10.17 г. 06.10.17 г. 29.09.17 г. 27.09.17 г.
IIIв 09.10.17 г. 28.09.17 г. 04.10.17 г. 06.10.17 г. 29.09.17 г. 27.09.17 г.
ІІІг 09.10.17 г. 29.09.17 г. 05.10.17 г. 04.10.17 г. 29.09.17 г. 28.09.17 г.
IVа 10.10.17 г. 29.09.17 г. 03.10.17 г. 28.09.17 г. 05.10.17 г. 04.10.17 г.
IVб 10.10.17 г. 06.10.17 г. 03.10.17 г. 25.09.17 г. 05.10.17 г. 04.10.17 г.
IVв 10.10.17 г. 29.09.17 г. 03.10.17 г. 26.09.17 г. 05.10.17 г. 06.10.17 г.