ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ПО УЧОПСД И МФВС

График на часовете по УЧОПСД и модул по ФВС

за 2017-2018 година

I срок

 

клас преподавател ден час
Іа Блага Първанова сряда 11.20 ч.- 11.55ч.
Іб Тодорка Стоева сряда 11.20 ч.- 11.55ч.
Ів Лиляна Борисова петък 11.20 ч.- 11.55ч.
Іг Петър Петров понеделник 11.20 ч.- 11.55ч.
ІІа Петър Петров понеделник 12.05 ч.- 12.40 ч.
ІІб Петър Петров вторник 12.05 ч.- 12.40 ч.
ІІв Петър Петров сряда 12.05 ч.- 12.40 ч.
ІІг Петър Петров четвъртък 12.05 ч.- 12.40 ч.
ІІд Петър Петров петък 11.20 ч.- 11.55ч.
ІІІа Камен Калчев понеделник 12.30 ч.- 13.10 ч.
ІІІб Камен Калчев сряда 12.30 ч.- 13.10 ч.
ІІІв Камен Калчев четвъртък 12.30 ч.- 13.10 ч.
ІІІг Камен Калчев петък 12.30 ч.- 13.10 ч.
ІVа Миглена Скорчева четвъртък 13.20 ч.- 14.00 ч.
ІVб Цанка Лазарова четвъртък 13.20 ч.- 14.00 ч.
ІVв Петър Петров петък 12.30 ч.- 13.10 ч.