Дневен режим

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН учебна 2017/2018 г.,

утвърдена със заповед РД-07-486/12.09.2017 г.

 

 

  • Обучението в училището се осъществява в дневна форма с едносменен режим на работа.
  • Училището е отворено в работните дни от 7.00 ч. до 19.00 ч.
  • Продължителността на една педагогическа ситуация по преценка на учителя за четвърта подготвителна възрастова група е 20 – 30 минути:
Часови интервал ПГ – 5 и 6 год.

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

7.30 – 8.15

Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от учителя

8.15 – 8.30 Утринна гимнастика
8.30 – 09.00 Закуска
09.00 – 09.25 Педагогическа ситуация
09.25 – 09.35 Свободни занимания
09.35 – 10.00 Педагогическа ситуация
10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска
10.30 – 10.55 Педагогическа ситуация
10.55 – 10.05 Свободни занимания
11.05 – 11.30 Педагогическа ситуация
11.30 – 13.00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от учителя, игри
13.00 –13.30 Изпращане на децата
  • Учебните занятия започват  в 00 часа и завършват съгласно седмичното разписание.

 

  • Учебните часове в I и II клас са с продължителност 35 минути:

 

Часови интервал I клас
1 час 8.00 – 8.35
Голямо междучасие 8.35 – 9.05
2 час 9.05 – 9.40
междучасие 9.40 – 9.50
3 час 9.50 – 10.25
междучасие 10.25 – 10.35
4 час 10.35 – 11.10
междучасие 11.10 – 11.20
5 час 11.20 – 11.55

 

 

ІІ клас
1 час 8.00 – 8.35
междучасие 8.35 – 8.45
2 час 8.45 – 9.20
Голямо междучасие 9.20 – 9.50
3 час 9.50 – 10.25
междучасие 10.25 – 10.35
4 час 10.35 – 11.10
междучасие 11.10 – 11.20
5 час 11.20 – 11.55

 

 

  • Учебните часове в III и IV клас са с продължителност 40 минути:
III – IV  клас
1 час 8.00 – 8.40
междучасие 8.40 – 8.50
2 час 8.50 – 9.30
Голямо междучасие 9.30 – 10.00
3 час 10.00 – 10.40
междучасие 10.40 – 10.50
4 час 10.50 – 11.30
междучасие 11.30 – 11.40
5 час 11.40 – 12.20
междучасие 12.20 – 12.30
6 час 12.30 – 13.10

 

  • Въведена е целодневна организация на обучение – вариант 1.
  • Сформирани са 12 групи на ЦДО.

Іа, Іб, Ів, Іг  класове – 4  самостоятелни групи

ІІа, ІІб, ІІв, ІІг, ІІд класове – 4  сборни групи

ІІІа, ІІІб, ІІІв, ІІІг  класове – 2 сборни групи

ІVа, ІVб, ІVв класове – 2  сборни групи

 

Дейностите в ЦДО І и ІІ клас се осъществяват, както следва:

При 4 учебни часа за деня:

11,30 – 12,40 ч. –  възпитателят приема учениците от класния ръководител: организирано обедно хранене,  отдих и физическа активност

12,40 – 12.50 ч. – междучасие

12,50 – 13,25 ч. – самоподготовка

13,25 – 13,35 ч. –  междучасие

13,35 – 14,10 ч. –  самоподготовка

14,10 – 14,40 ч. –  голямо междучасие

14,40 – 15,15 ч. –  занимания по интереси

15,15 – 15,25 ч. –  междучасие

15,25 – 16,00 ч. –  занимания по интереси

16,00 – 17.30 ч. – консултации с ученици, родители, изпращане на учениците.

 

При 5 учебни часа за деня:

 

12,00 – 13,10 ч. –  възпитателят приема учениците от класния ръководител: организирано обедно хранене,  отдих и физическа активност

13,10 – 13,20 ч. – междучасие

13,20 – 13,55 ч. – самоподготовка

13,55 – 14,05 ч. –  междучасие

14,05 – 14,40 ч. –  самоподготовка

14,40 – 15,10 ч. –  голямо междучасие

15,10 – 15,45 ч. –  занимания по интереси

15,45 – 15,55 ч. –  междучасие

16,05 – 16,40 ч. –  занимания по интереси

16,40 – 17.30 ч. – консултации с ученици, родители, изпращане на учениците.

 

 

Дейностите в ЦДО ІІІ и ІV клас се осъществява, както следва:

При 5 учебни часа за деня:

12,30 – 13,50 ч.  –  възпитателят приема учениците от класния ръководител: организирано обедно хранене,  отдих и физическа активност

13,50 – 14,00 ч.  –  междучасие

14,00 – 14,40 ч.  –  самоподготовка

14,40 – 15,10 ч.  –  голямо междучасие

15,10 – 15,50 ч.  –  самоподготовка

15,50 – 16,00 ч.  –  междучасие

16,00 – 16,40 ч.  – занимания по интереси                          

16,40 – 16,50 ч.  – междучасие

16,50 – 17,30 ч.  –  занимания по интереси                          

17,30 – 18,00 ч.  – консултации с ученици, родители, изпращане  на учениците.

 
При 6 учебни часа за деня:

13,10 – 14,30 ч.  –  възпитателят приема учениците от класния ръководител: организирано обедно хранене,  отдих и физическа активност

14,30 – 14,40 ч.  –  междучасие

14,40 – 15,20 ч.  –  самоподготовка

15,20 – 15,50 ч.  –  голямо междучасие

15,50 – 16,30 ч.  –  самоподготовка

16,30 – 16,40 ч.  –  междучасие

16,40 – 18,00 ч.  – занимания по интереси