График за консултации на учителите

ГРАФИК

ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ

по учебни предмети

I учебен срок, 2017/2018 учебна година

 

 

Учител Учебен предмет Ден от седмицата Час на провеждане Място на провеждане
Стела Петрова Английски език сряда 12,30-13,10 езиков кабинет кабинет
Румяна Кателиева Човекът  и обществото сряда 12,30-13,10 езиков кабинет
Васка Тодорова Предмети в начален етап петък 11,20-11,55 класна стая
Станислава Иванова Предмети в начален етап понеделник 12,05-12,40 класна стая
Емилия Маринова Предмети в начален етап петък 12,05-12,40 класна стая
Янка Димитрова Предмети в начален етап петък 11,20-11,55 класна стая
Кремелита Георгиева Предмети в начален етап петък 11,20-11,55 класна стая
Румяна Недева Предмети в начален етап понеделник 12,05-12,40 класна стая
Стефка Митева Предмети в начален етап четвъртък 11,20-11,55 класна стая
Диана Атанасова Предмети в начален етап четвъртък 12,05-12,40 класна стая
Елза Бонева Предмети в начален етап четвъртък 12,05-12,40 класна стая
Миглена Скорчева Предмети в начален етап вторник 12,30-13,10 класна стая
Цанка Лазарова Предмети в начален етап сряда 12,30-13,10 класна стая
Мирослава Радиева Предмети в начален етап понеделник 12,30-13,10 класна стая
Аделина Стоянова Предмети в начален етап четвъртък 12,30-13,10 класна стая
Светлана Димова Предмети в начален етап сряда 12,30-13,10 класна стая
Тодорка Стоева Предмети в начален етап четвъртък 12,30-13,10 класна стая