Занятия по Факултативни часове и СИП

 

Клас СИП по: Ден от седмицата Час

от…….до….

Учител
1а/б клас Хореография понеделник 12,30-13,40 Никола Николов
1в/г/д клас Хореография вторник 12,30-13,40 Никола Николов
2а /б /в/г кл. Хореография сряда 13,00-13,35 Никола Николов
2а клас Математика петък 11,20-11,55 Румяна Недева
2б клас Български език и литература вторник 11,20-11,55 Стефка Митева
2в клас Български език и литература четвъртък 11,20-11,55 Диана Атанасова
2г клас Български език и литература петък 12,00-12,35 Елза Бонева
3а/б/в кл. Математика петък 12,30-13,10 Цанка Лазарова
3а/б/в кл. Хореография сряда 13,40-14,20 Никола Николов
4а/б/в кл. Математика четвъртък/петък 12,30-13,10 Светлана Димова
4а/б/в кл. Хореография сряда 14,20-15,00 Никола Николов