I клас

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ
 І а, І б, І в КЛАСОВЕ
УЧЕБНА  2020/2021 г.
  ІІ  срок

Понеделник І а І б Ів
1.Бълг.език и литература

2.Бълг.език и литература

3.ИТ – ИУЧ

4. Математика

5. Физ.възпитание и спорт

1.  Бълг.език и литература

2.  Бълг.език и литература

3.  Математика

4.  Английски език-ИУЧ

5.  Час на класа

1.  Бълг.език и литература

2.  Бълг.език и литература

3.  Математика

4.  Физ.възпитание и спорт

5.  ИТ – ИУЧ

Вторник 1.  Бълг.език и литература

2.  Бълг.език и литература

3.  Математика

4.  Музика

5.  Час на класа

 

1.  Бълг.език и литература

2.  Бълг.език и литература

3.  Математика

4.  Музика

 

1.  Бълг.език и литература

2.  Бълг.език и литература

3.  Математика

4.  Музика

5.  УЧОПСД – Лека атлетика

Сряда 1.  Бълг.език и литература

2.  Бълг.език и литература

3.  Околен свят

4.  Технологии и предприемачество

 

1.  Бълг.език и литература

2.  Бълг.език и литература

3.  ИТ – ИУЧ

4.  Технологии и предприемачество

5.  Физическо възпитание и спорт

 

1.  Бълг.език и литература

2.  Бълг.език и литература

3.  Околен свят

4. Физ.възпитание и спорт

5.  Час на класа

Четвъртък 1.  Бълг.език и литература

2.  Английски език – ИУЧ

3.  Математика

4.  Музика

5.  Физ. възпитание и спорт

 

1.  Бълг.език и литература

2.  Математика

3.  Околен свят

4.  Физ. възпитание и спорт

5.  Музика

6.  УЧОПСД – Лека атлетика

1.  Бълг.език и литература

2.  Английски език – ИУЧ

3.  Математика

4.  Музика

5. Технологии и предприемачество

 

Петък 1.  Бълг.език и литература – ИУЧ

2.  Математика

3.  Изобр.изкуство

4.  Изобр.изкуство

5.  УЧОПСД – Лека атлетика

1.  Бълг.език и литература – ИУЧ

2.  Математика

3.  Изобр.изкуство

4.  Изобр.изкуство

 

1.  Бълг.език и литература – ИУЧ

2.  Математика

3.  Изобр.изкуство

4.  Изобр.изкуство

 

 

*Учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности – Лека атлетика

3  паралелки  по 1 ч. седмично