I клас

 

                                                                           

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

 І а, І б КЛАСОВЕ

УЧЕБНА  2019/2020 г.

ІІ  срок

 

Понеделник І а І б
1.  ИТ – ИУЧ

2.  Бълг.език и литература – ИУЧ

3.  Английски език – ИУЧ

4.  Физ.възпитание и спорт

5.  Математика

 

1.  Бълг.език и литература – ИУЧ

2.  ИТ – ИУЧ

3.  Математика

4.  Английски език-ИУЧ

5.  Физ.възпитание и спорт

Вторник 1.  Бълг.език и литература

2.  Бълг.език и литература

3.  Математика

4.  Музика

5.  УЧОПСД – Лека атлетика

1.  Бълг.език и литература

2.  Бълг.език и литература

3.  Математика

4.  Музика

 

Сряда 1.  Бълг.език и литература

2.  Бълг.език и литература

3.  Околен свят

4.  Технологии и предприемачество

5.  Час на класа

1.  Бълг.език и литература

2.  Бълг.език и литература

3.  Околен свят

4.  Технологии и предприемачество

5. Час на класа

 

Четвъртък 1.  Бълг.език и литература

2.  Бълг.език и литература

3.  Математика

4.  Музика

5.  Физ. възпитание и спорт

 

1.  Бълг.език и литература

2.  Бълг.език и литература

3.  Математика

4.  Физ. възпитание и спорт

5.  Музика

Петък 1.  Бълг.език и литература

2.  Математика

3.  Изобр.изкуство

4.  Изобр.изкуство

 

1.  Бълг.език и литература

2.  Математика

3.  Изобр.изкуство

4.  Изобр.изкуство

5.  УЧОПСД – Лека атлетика

 

 

*Учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности – Лека атлетика

2  паралелки  по 1 ч. седмично