I клас

 

                                                                           

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

            І а, І б, І в, І г КЛАСОВЕ

УЧЕБНА  2017/2018 г.

ІІ  срок

Понеделник І а І б І в І г
1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Математика

4 Технологии и предприемачество

5. Английски език-ИУЧ

 

1.Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Математика

4. Английски език-ИУЧ

5. Технологии и предприемачество

1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Математика

4.Околен свят

5. Технологии и предприемачество

1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Математика

4. Технологии и предприемачество

5. УЧОПСД– Лека атлетика

Вторник 1. Физ.възпитание и спорт

2. Бълг.език и литература

3. Бълг.език и литература

4. Математика

5. Час на класа

1. Математика

2. Физ.възпитание и спорт

3. Бълг.език и литература

4. Бълг.език и литература

5. Час на класа

1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Физ. възпитание и спорт

4. Английски език-ИУЧ

5. Час на класа

1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Английски език-ИУЧ

4. Физ. възпитание и спорт

5. Час на класа

 

Сряда 1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. ИТ – ИУЧ

4. Музика

5. УЧОПСД– Лека атлетика

1. ИТ – ИУЧ

2. Бълг.език и литература

3. Бълг.език и литература

4. Музика

5. УЧОПСД– Лека атлетика

1. Математика

2. Бълг.език и литература

3. Бълг.език и литература

4. ИТ – ИУЧ

5. Музика

 

1. Математика

2. ИТ – ИУЧ

3. Бълг.език и литература

4. Бълг.език и литература

5. Музика

 

Четвъртк 1 . Математика

2 . Физ. възпитание и спорт

3 . Бълг.език и литература

4. Изобр.изкуство

5. Изобр.изкуство

 

1. Математика

2. Бълг.език и литература

3. Физ. възпитание и спорт

4. Музика

1. Бълг.език и литература

2. Математика

3. Музика

4. Физ. възпитание и спорт

 

1. Физ. възпитание и спорт

2. Бълг.език и литература

3. Математика

4. Музика

 

Петък 1. Математика

2. Бълг.език и литература.ИУЧ

3 Околен свят

4. Музика

 

1. Математика

2. Бълг.език и литература.ИУЧ

3 Околен свят

4. Изобр.изкуство

5. Изобр.изкуство

1. Математика

2. Математика-ИУЧ

3. Изобр.изкуство

4. Изобр.изкуство

5. УЧОПСД– Лека атлетика

1. Математика

2. Математика-ИУЧ

3. Изобр.изкуство

4. Изобр.изкуство

5. Околен свят

 

 

 

 

*Учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности – Лека атлетика

4  паралелки  по 1 ч. седмично