II клас

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ІІ а, ІІ б, ІІ в, ІІ г, ІІд  КЛАСОВЕ

УЧЕБНА  2017/2018г.

І   срок

Понеделник ІІ а ІІ б ІІ в ІІ г ІІд
1. Бълг. език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Математика

4. Музика

5. Английски език

6. УЧОПСД– Лека атлетика

1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Математика

4. Английски език

5. Музика

 

1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Английски език

4. Математика

5. Технологии и предприемачество

1. ИТ – ИУЧ

2. Бълг.език и литература

3. Бълг.език и литература

4. Математика

5. Музика

 

1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Математика

4. Музика

5. Английски език

 

Вторник 1. Физ.възпитание и спорт

2. Бълг. език и  литература

3. Бълг. език и литература

4. Математика

5. Технологии и предприемачество

1. Математика

2. Физ.възпитание и спорт

3. Бълт. език и литература

4. Бълт. език и литература

5. Технологии и предприемачество

6. УЧОПСД– Лека атлетика

1.Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Физ.възпитание и спорт

4. Музика

5. Математика

 

1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Английски език

4. Физ.възпитание и спорт

5. Технологии и предприемачество

 

1. ИТ – ИУЧ

2. Бълг.език и литература

3. Бълт. език и литература

4. Математика

5. Физ.възпитание и спорт

Сряда 1. Бълг.език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Изобразително изкуство

4. Изобразително изкуство 5.Час на класа

 

1. Бълг.език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Изобразително изкуство

4. Изобразително изкуство 5.Час на класа

 

1. Бълг.език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Английски език

4. Музика

5. Час на класа

6. УЧОПСД– Лека атлетика

1. Бълг.език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4. Музика

5.Час на класа

1. Бълг.език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Музика

4.Английски език

5.Час на класа

Четвъртък 1. ИТ – ИУЧ

2. Бълг. език и литература

3. Околен свят

4. Математика

5. Физ.възпитание и спорт

1. Бълг.език и литература

2. Математика

3. Английски език

4. Физ. възпитание и спорт

5. Околен свят

1. Околен свят

2. Бълг.език и литература

3. Физ. възпитание и спорт

4. Математика

 

1. Математика

2. Физ. възпитание и спорт

3. Английски език

4. Бълг.език и литература

5. Околен свят

6. УЧОПСД– Лека атлетика

1. Физ.възпитание и спорт

2. Бълг. език и  литература

3. Математика

4. Околен свят

5. Технологии и предприемачество

Петък 1. Бълг. език и литература – ИУЧ

2. Математика- ИУЧ

3. Музика

4. Английски език

 

1. ИТ – ИУЧ

2. Английски език- ИУЧ

3. Математика- ИУЧ

4. Музика

1. Математика – ИУЧ

2. ИТ – ИУЧ

3. Английски език- ИУЧ

4. Изобразително изкуство

5. Изобразително изкуство

 

1. Математика – ИУЧ

2. Бълг.език и литература- ИУЧ

3. Изобразително изкуство

4. Изобразително изкуство

 

1. Математика – ИУЧ

2. Бълг.език и литература- ИУЧ

3. Изобразително изкуство

4. Изобразително изкуство

5. УЧОПСД– Лека атлетика

*Учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности – Лека атлетика

5  паралелки  по 1 ч. седмично