II клас

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ІІ а, ІІ б, ІІ в, ІІ г, ІІд  КЛАСОВЕ

УЧЕБНА  2017/2018г.

ІI   срок

 

Понеделник ІІ а ІІ б ІІ в ІІ г ІІд
1. Бълг. език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Математика

4. Музика

5. Английски език

6. УЧОПСД– Лека атлетика

1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Математика

4. Английски език

5. Музика

 

1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Английски език

4. Математика

5. Технологии и предприемачество

1. ИТ – ИУЧ

2. Бълг.език и литература

3. Бълг.език и литература

4. Математика

5. Музика

 

1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Математика

4. Музика

5. Английски език

 

Вторник 1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и  литература

3. Математика

4. Технологии и предприемачество

5. Физ.възпитание и спорт

1. Математика

2. Бълт. език и литература

3. Бълт. език и литература

4. Физ.възпитание и спорт

5. Технологии и предприемачество

6. УЧОПСД– Лека атлетика

1. Музика

2. Бълг.език и литература

3. Физ.възпитание и спорт

4. Бълг.език и литература

5. Математика

 

1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Английски език

4. Математика

5. Физ.възпитание и спорт

 

1. ИТ – ИУЧ

2. Бълг.език и литература

3. Бълт. език и литература

4. Математика

5. Физ.възпитание и спорт

Сряда 1. Бълг.език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4. Изобразително изкуство 5.Час на класа

 

1. Бълг.език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4. Изобразително изкуство 5.Час на класа

 

1. Музика

2. Бълг. език и литература

3. Бълг.език и литература

4. Английски език

5. Час на класа

6. УЧОПСД– Лека атлетика

1. Бълг.език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Технологии и предприемачество

4. Музика

5.Час на класа

6. УЧОПСД– Лека атлетика

1. Английски език

2. Бълг. език и литература

3. Бълг.език и литература

4. Музика

5.Час на класа

Четвъртък 1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература – ИУЧ

3. Околен свят

4. Математика

5. Физ.възпитание и спорт

1. Бълг.език и литература

2. Математика

3. Английски език

4. Физ. възпитание и спорт

 

1. Околен свят

2. Бълг.език и литература

3. Физ. възпитание и спорт

4. Математика

 

1. Математика

2. Физ. възпитание и спорт

3. Английски език

4. Бълг.език и литература

5. Околен свят

 

1. Физ.възпитание и спорт

2. Бълг. език и  литература

3. Математика

4. Околен свят

5. Технологии и предприемачество

Петък 1. Английски език

2. Математика- ИУЧ

3. Музика

4. ИТ – ИУЧ

 

1. Музика

2. Английски език- ИУЧ

3. Математика- ИУЧ

4. Околен свят

5. ИТ – ИУЧ

1. ИТ – ИУЧ

2. Математика

3. Английски език- ИУЧ

4. Математика – ИУЧ

5. Изобразително изкуство

 

1. Математика

2. Математика – ИУЧ

3. Бълг.език и литература- ИУЧ

4. Изобразително изкуство

 

1. Математика

2. Математика – ИУЧ

3. Бълг.език и литература- ИУЧ

4. Изобразително изкуство

5. УЧОПСД– Лека атлетика

 

*Учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности – Лека атлетика

4  паралелки  по 1 ч. седмично