III клас

       

       

                           

                                                                           СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

                                                                          IІІ а, ІІІ б, ІІІ в КЛАСОВЕ

                                                                              УЧЕБНА  2020/2021 г.

                                                                                         ІІ   срок

Понеделник ІІІа ІІІб ІІІв
1. Бълг.език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4. Изобразително изкуство

5. Изобразително изкуство

6. Английски език

 

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4. Музика

5. Човекът и природата

 

1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Математика

4.Компютърно моделиране

5.Английски език

6. Музика

Вторник 1. Математика

2. Физ. възпитание и спорт

3. Бълг.език и литература

4. Бълг. език и литература

5. Човекът и обществото

 

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3.Музика

4. Физ. възпитание и спорт

5. Английски език

6. Човекът и обществото

 

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Човекът и обществото

4. Изобразително изкуство

5. Изобразително изкуство

6. Математика

 

Сряда 1. Математика

2. Бълг. език и литература

3. Човекът и природата

4.Музика

5. Английски език

6. Час на класа

7. УЧОПСД – Подвижни атлетика

 

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3.Английски език

4. Математика

5. Технологии и предприемачество

6. Час на класа

 

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Физ.възпитание и спорт

4. Английски език

5. Музика

6. Час на класа

 

Четвъртък 1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Физ. възпитание и спорт

4. Човекът и обществото

5. Компютърно моделиране

6. Музика

 

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература – ИУЧ

3. Човекът и обществото

4. Математика

5. Изобразително изкуство

6. Изобразително изкуство

 

1. Математика

2. Човекът и обществото

3. Бълг. език и литература

4. Бълг. език и литература – ИУЧ

5. Технологии и предприемачество

6. УЧОПСД – Лека атлетика

 

Петък 1.Математика – ИУЧ

2. Бълг. език и литература – ИУЧ

3. Бълг. език и литература – ИУЧ

4. Технологии и предприемачество

5. Английски език

 

1. Бълг. език и литература – ИУЧ

2. Математика – ИУЧ

3. Компютърно моделиране

4. Физ.възпитание и спорт

5. Английски език

6. УЧОПСД – Лека атлетика

 

1. Математика – ИУЧ

2. Английски език

3. Човекът и природата

4. Бълг. език и литература – ИУЧ

5. Физ.възпитание и спорт

 

 

*Учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности – Подвижни игри         3  паралелки  по 1 ч. седмично