III клас

       

          СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

       ІІІа, ІІІ б, ІІІ в, ІІІ г КЛАСОВЕ

         УЧЕБНА  2019/2020 г.

     ІI   срок

 

Понеделник ІІІа ІІІб ІІІв ІІІг
1. Английски език

2. Физ. възпитание и спорт

3. Математика- ИУЧ

4. Бълг.език и литература

5. Бълг. език и литература

6. Музика

 

1. Физ. възпитание и спорт

2. Английски език

3. Математика

4. Компютърно моделиране

5. Бълг. език и литература

6. Бълг. език и литература

 

1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Математика

4. Музика

5. Човекът и обществото

 

1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Математика

4. Английски език

5. Технологии и предприемачество

6. Компютърно моделиране

Вторник 1. Математика

2. Бълг.език и литература

3. Бълг. език и литература

4. Човекът и обществото

5. Изобразително изкуство

6. Изобразително изкуство

 

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Човекът и обществото

4. Математика

5. Музика

 

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Физ.възпитание и спорт

4. Английски език

5. Компютърно моделиране

6. Математика

 

1.Физ. възпитание и спорт

2. Бълг. език и литература

3. Бълг. език и литература

4.Човекът и обществото

5. Математика

6. УЧОПСД – Подвижни игри

Сряда 1. Математика

2. Бълг. език и литература

3. Човекът и природата

4.Музика

5. Английски език

6.Час на класа

 

1. Човекът и природата

2. Английски език

3. Математика- ИУЧ

4. Бълг. език и литература

5. Музика

6.Час на класа

1. Математика

2. Бълг. език и литература

3. Английски език

4. Бълг. език и литература

5. Човекът и природата

6. Час на класа

7. УЧОПСД – Подвижни игри

 

 

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4. Музика

5. Човекът и природата

6. Час на класа

 

Четвъртък 1. Човекът и обществото

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4. Компютърно моделиране

5. Бълг. език и литература

6. УЧОПСД – Подвижни игри

 

1. Бълг. език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Човекът и обществото

4. Математика

5. Изобразително изкуство

6. Изобразително изкуство

 

1. Математика – ИУЧ

2. Музика

3. Бълг. език и литература

4. Технологии и предприемачество

5. Човекът и обществото

 

 

1. Бълг. език и литература

2. Математика – ИУЧ

3. Музика

4. Човекът и обществото

5. Английски език

 

 

Петък 1. Физ.възпитание и спорт

2. Бълг. език и литература – ИУЧ

3. Математика – ИУЧ

4. Технологии и предприемачество

5. Английски език

 

1. Бълг. език и литература – ИУЧ

2. Математика – ИУЧ

3. Английски език

4. Физ.възпитание и спорт

5. Технологии и предприемачество

6. УЧОПСД – Подвижни игри

1. Математика – ИУЧ

2. Английски език

3. Физ.възпитание и спорт

4. Бълг. език и литература – ИУЧ

5. Изобразително изкуство

6. Изобразително изкуство

1. Бълг. език и литература – ИУЧ

2. Физ.възпитание и спорт

3. Математика – ИУЧ

4. Английски език

5. Изобразително изкуство

6. Изобразително изкуство

 

 

*Учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности – Лека атлетика

4  паралелки  по 1 ч. седмично