III клас

       

       

                                СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

                               ІІІа, ІІІ б, ІІІ в КЛАСОВЕ

                               УЧЕБНА  2020/2021 г.

 

 

                            І   срок

Понеделник ІІІа ІІІб ІІІв
1. Бълг.език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4. Английски език

5. Изобразително изкуство

6. Изобразително изкуство

 

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4. Технологии и предприемачество

5. Човекът и природата

 

1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Математика

4.Компютърно моделиране

5.Английски език

6. Музика

Вторник 1. Математика

2. Физ. възпитание и спорт

3. Бълг.език и литература

4. Бълг. език и литература

5. Човекът и обществото

 

1. Математика

2.Човекът и обществото

3. Физ. възпитание и спорт

4. Английски език

5. Бълг. език и литература

6. Бълг. език и литература

 

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Изобразително изкуство

4. Изобразително изкуство

5. Математика

6. Човекът и обществото

Сряда 1. Математика

2. Бълг. език и литература

3. Човекът и природата

4. Английски език

5.Музика

6.Час на класа

7. УЧОПСД – Подвижни атлетика

 

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3.Английски език

4. Математика

5. Музика

6.Час на класа

 

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Физ.възпитание и спорт

4. Английски език

5. Математика

6. Час на класа

 

Четвъртък 1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3.Физ. възпитание и спорт

4. Човекът и обществото

5.Компютърно моделиране

6. Математика

 

1. Бълг. език и литература

2.Физ. възпитание и спорт

3. Човекът и обществото

4. Математика

5. Изобразително изкуство

6. Изобразително изкуство

 

1. Математика

2. Човекът и обществото

3.Физ. възпитание и спорт

3. Бълг. език и литература

5. Технологии и предприемачество

6. УЧОПСД – Лека атлетика

 

Петък 1.Математика – ИУЧ

2. Бълг. език и литература – ИУЧ

3. Физ. възпитание и спорт

4. Английски език

5. Технологии и предприемачество

 

1. Бълг. език и литература – ИУЧ

2. Математика – ИУЧ

3. Компютърно моделиране

4. Физ.възпитание и спорт

5. Английски език

6. УЧОПСД – Лека атлетика

 

1. Математика – ИУЧ

2. Английски език

3. Човекът и природата

4. Бълг. език и литература – ИУЧ

5. Физ.възпитание и спорт

 

 

*Учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности – Подвижни игри         3  паралелки  по 1 ч. седмично