IV клас

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ІVа, ІV б, ІV в КЛАСОВЕ

УЧЕБНА  2017/2018 г.

II  срок

 

Понеделник ІV а ІV б ІV в
1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Физ.възпитание и спорт

4. Математика

5. Изобразително изкуство

6. БЕЛ -СИП

1. Бълг.език и литература

2 . Музика

3. Английски език

4. Физ.възпитание и спорт

5. ИТ-ЗИП

 

1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Музика

4. Математика

5. Физ.възпитание и спорт

 

Вторник 1 Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Английски език

4. Математика

5. Домашен бит и техника

 

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4. Музика

5. Изобразително изкуство

 

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4. ИТ-ЗИП

5. Английски език

 

Сряда 1. Математика

2. Физ.възпитание и спорт

3. Бълг. език и литература

4. Бълг. език и литература

5. Музика

6. Час на класа

 

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Английски език

4. Физ.възпитание и спорт

5. Математика

6. Час на класа

 

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Физ.възпитание и спорт

4. Домашен бит и техника

5. Математика

6. Час на класа

 

Четвъртък 1. Математика

2. ИТ-ЗИП

3. Английски език

4. Човекът и обществото

5. Музика

 

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Човекът и обществото

4. Математика

5. Домашен бит и техника

6. Математика – СИП

1. Математика

2. Английски език

3. Човекът и обществото

4. Музика

5. Изобразително изкуство

Петък 1. Бълг. език и литература

2. Английски език

3. Физ.възпитание и спорт

4. Човекът и природата

5. Математика-ЗИП

6. Модул ФВС- Игри

1. Математика

2. Математика-ЗИП

3. Английски език

4. Физ.възпитание и спорт

5. Човекът и природата

6. Модул ФВС- Игри

1. Бълг. език и литература

2. Физ.възпитание и спорт

3. Английски език

4. Математика-ЗИП

5. Човекът  и природата

6. Модул ФВС- Игри

 

 

*Модул ФВС ІV клас – ИГРИ

3 паралелки  по 1 ч. седмично