IV клас

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ІVа, ІV б, ІV в, ІV г  КЛАСОВЕ

УЧЕБНА  2019/2020 г.

II  срок

 

Понеделник ІV а ІV б ІV в ІV г
1. Бълг.език и литература

2. Математика

3. Компютърно моделиране

4. Английски език

5. Изобразително изкуство

6. Изобразително изкуство

1. Бълг. език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Математика

4. Технологии и предприемачество

5. Физ.възпитание и спорт

6. УЧОПСД – Подвижни игри

 

1. Бълг.език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Английски език

4. Физ.възпитание и спорт

5. Математика

6. УЧОПСД – Подвижни игри

1. Математика

2. Бълг.език и литература

3. Човекът и обществото

4. Английски език

5. Изобразително изкуство

6. Изобразително изкуство

 

Вторник 1 Технологии и предприемачество

2. Бълг. език и литература

3. Бълг. език и литература

4. Математика

5. Физ.възпитание и спорт

6. Човекът и природата

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4. Човекът и природата

5. Музика

6. Английски език

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4. Английски език

5.Изобразително изкуство

6.Изобразително изкуство

 

 

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4. Физ.възпитание и спорт

5. Човекът  и природата

6. Компютърно моделиране

7. УЧОПСД – Подвижни игри

Сряда 1. Физ.възпитание и спорт

2. Бълг. език и литература

3. Бълг. език и литература

4. Английски език

5. Математика

6. Час на класа

 

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4. Физ.възпитание и спорт

5. Английски език

6. Час на класа

 

1. Бълг. език и литература

2. Математика

3. Физ.възпитание и спорт

4. Човекът  и природата

5. Английски език

6. Час на класа

 

1. Бълг.език и литература

2. Физ.възпитание и спорт

3. Английски език

4. Математика

5. Бълг. език и литература

6. Час на класа

 

Четвъртък 1. Бълг. език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Математика

4. Музика

5. Човекът и природата

 

 

 

1. Бълг. език и литература

2. Математика

3. Изобразително изкуство

4. Изобразително изкуство

5. Компютърно моделиране

6.Човекът и природата

 

1. Бълг.език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4. Човекът  и природата

5. Музика

6. Компютърно моделиране

 

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4. Човекът  и природата

5. Музика

Петък 1. Бълг. език и литература – ИУЧ

2. Математика – ИУЧ

3. Физ.възпитание и спорт

4. Английски език

5. Човекът и обществото

6. УЧОПСД – Подвижни игри

 

1. Английски език

2. Математика – ИУЧ

3. Бълг. език и литература – ИУЧ

4. Човекът и обществото

5. Физ.възпитание и спорт

 

 

1. Математика – ИУЧ

2. Физ.възпитание и спорт

3. Човекът и обществото

4. Бълг. език и литература – ИУЧ

5. Технологии и предприемачество

 

 

1. Бълг. език и литература – ИУЧ

2. Математика – ИУЧ

3. Английски език

4. Физ.възпитание и спорт

5. Технологии и предприемачество

 

 

 

*Учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности – Лека атлетика

4  паралелки  по 1 ч. седмично