Обществен съвет – НУ „Васил Левски“

Състав на „Обществения съвет“ в НУ „Васил Левски“, избран на учредително събрание от представители на родителската общност на 25.02.2021 г.

 

Председател: Юлияна василева

 

Членове:

 

1. Боряна Янчева

2. Тодорка Кондева

3. Милена Димитрова

4. Теодора Георгиева

 

 

Протокол за избиране на състав на ОС
Протокол № 1 ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ – 2021
Протокол № 1
Протокол № 2
Протокол № 3
Протокол № 4
ПРОТОКОЛ № 5
ПРОТОКОЛ № 6
ПРОТОКОЛ № 7
ПРОТОКОЛ № 8
ПРОТОКОЛ № 9
Годишен отчет за учебната 2016-17 г.