Обществен съвет – НУ „Васил Левски“

Състав на „Обществения съвет“ в НУ „Васил Левски“, избран на учредително събрание от представители на родителската общност на 16.11.2019 г.

 

Председател: Катерина Иванова

 

Членове:

 

1. Тинка Христова Николова

2. Тодорка Иванова Кондева

3. Добромир Костадинов Георгиев

4. Елица Казакова

5. Здравка Златева

6. Катя Христова

 

Протокол за избиране на състав на ОС
Протокол № 1 ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ – 2021
Протокол № 1
Протокол № 2
Протокол № 3
Протокол № 4
ПРОТОКОЛ № 5
ПРОТОКОЛ № 6
ПРОТОКОЛ № 7
ПРОТОКОЛ № 8
ПРОТОКОЛ № 9
Годишен отчет за учебната 2016-17 г.