Ръководство и учители

Ръководство:

Директор: Стела Петрова–магистър, Начална училищна педагогика,  Изобразително изкуство, Английски език, Информационни технологии, ІІІ ПКС

Заместник-директор учебна дейност: Румяна Кателиева–магистър, Начална училищна педагогика, І ПКС

 

 

Учители:

Аделина Стоянова
магистър, Главен учител, Начална училищна педагогика, Английски език, Информационни технологии, ІV ПКС
Станислава Иванова
бакалавър, учител, Начална училищна педагогика и английски език, магистър по психология
Християн Владимиров магистър, компютърен инженер, ръководител направление ИКТ информационни системи и технологии
Ивета Цинцарска магистър, учител, Начална и предучилищна педагогика
Дария Димитрова
магистър, старши учител, Начална и предучилищна педагогика, Информационни технологии
Боряна Димитрова магистър, учител, Начална и предучилищна педагогика
Тодорка Стоева
професионален бакалавър, старши учител, Начална училищна педагогика
Светлана Димова
професионален бакалавър, старши учител, Начална училищна педагогика, Английски език
Ирина Цветкова магистър, учител, Начална и предучилищна педагогика
Блага Първанова
бакалавър, старши учител, Начална училищна педагогика
Стефан Стефанов
магистър, старши учител, Начална училищна педагогика и физическо възпитание и спорт
Камен Калчев
магистър, старши учител, История, География, Физическо възпитание, ІІІ ПКС
Лиляна Стоянова
магистър, старши учител, Начална и предучилищна педагогика
Лиляна Борисова
магистър, старши учител, Начална и предучилищна педагогика
Светлана Стоева
магистър, възпитател, Начална педагогика, Физическо възпитание и спорт
Елза Бонева
магистър, старши учител, Начална педагогика, Изобразително изкуство
Десислава Гаврила
магистър, учител, Начална педагогика
Диана Минчева
магистър, старши учител, Начална и предучилищна педагогика, V ПКС
Емилия Маринова
бакалавър, старши учител, Начална училищна педагогика, Английски език
Диана Атанасова
магистър, старши учител, Начална училищна педагогика, Информационни технологии
Димитричка Кръстева
магистър, учител, Начална и предучилищна педагогика
Петър Петров
магистър, учител, Физическо възпитание
Светослава Янева
магистър, учител, Начална и предучилищна педагогика
Миглена Георгиева
магистър, старши учител, Начална и предучилищна педагогика ІІ ПКС
Виолета Пенчева
магистър, старши учител, Начална и предучилищна педагогика
Гергана Станчева
магистър, учител, Начална и предучилищна педагогика
Магдалена Иванова
магистър, ресурсен учител
Росица Памукчиева- Саркисян
магистър, училищен психолог и логопед