Ръководство и учители

Ръководство:

Директор: Стела Петрова–магистър, Начална училищна педагогика,  Изобразително изкуство, Английски език, Информационни технологии, ІІІ ПКС

Заместник-директор учебна дейност: Румяна Кателиева–магистър, Начална училищна педагогика, І ПКС

 

 

Учители:

Аделина Стоянова
магистър, Главен учител, Начална училищна педагогика, Английски език, Информационни технологии, ІV ПКС
Кремелита Георгиева
бакалавър, старши учител, Начална училищна педагогика, І ПКС
Станислава Иванова
бакалавър, учител, Начална училищна педагогика и английски език, магистър по психология
Миглена Скорчева
магистър, старши учител, Начална училищна педагогика и физическо възпитание
Дария Димитрова
магистър, учител, Начална и предучилищна педагогика, Информационни технологии
Янка Димитрова
професионален бакалавър, старши учител, Начална училищна педагогика и физическо възпитание и спорт
Тодорка Стоева
професионален бакалавър, старши учител, Начална училищна педагогика
Светлана Димова
професионален бакалавър, старши учител, Начална училищна педагогика, Английски език
Румяна Недева
 бакалавър, старши учител, Начална училищна педагогика,
Блага Първанова
бакалавър, старши учител, Начална училищна педагогика
Стефан Стефанов
магистър, старши учител, Начална училищна педагогика и физическо възпитание и спорт
Камен Калчев
магистър, старши учител, История, География, Физическо възпитание, ІІІ ПКС
Лиляна Стоянова
магистър, старши учител, Начална и предучилищна педагогика
Лиляна Борисова
магистър, старши учител, Начална и предучилищна педагогика
Светлана Стоева
магистър, възпитател, Начална педагогика, Физическо възпитание и спорт
Елза Бонева
магистър, старши учител, Начална педагогика, Изобразително изкуство
Десислава Гаврила
магистър, учител, Начална педагогика
Диана Минчева
магистър, старши учител, Начална и предучилищна педагогика, V ПКС
Емилия Маринова
бакалавър, старши учител, Начална училищна педагогика, Английски език
Диана Атанасова
магистър, старши учител, Начална училищна педагогика, Информационни технологии
Димитричка Кръстева
магистър, учител, Начална и предучилищна педагогика
Петър Петров
магистър, учител, Физическо възпитание
Светослава Янева
магистър, учител, Начална и предучилищна педагогика
Миглена Георгиева
магистър, старши учител, Начална и предучилищна педагогика ІІ ПКС
Виолета Пенчева
магистър, старши учител, Начална и предучилищна педагогика
Гергана Станчева
магистър, учител, Начална и предучилищна педагогика
Магдалена Иванова
магистър, ресурсен учител
Росица Памукчиева- Саркисян
магистър, училищен психолог и логопед