Ръководство и учители

Ръководство:

Директор: Стела Петрова–магистър, Начална училищна педагогика,  Изобразително изкуство, Английски език, Информационни технологии, ІІІ ПКС

Заместник-директор учебна дейност: Румяна Кателиева–магистър, Начална училищна педагогика, І ПКС

 

 

Учители:

Аделина Стоянова
магистър, Главен учител, Начална училищна педагогика, Английски език, Информационни технологии, ІV ПКС
Кремелита Георгиева
бакалавър, старши учител, Начална училищна педагогика, І ПКС
Мирослава Радиева
магистър, старши учител, Начална училищна педагогика и английски език, Информационни технологии
Станислава Иванова
бакалавър, учител, Начална училищна педагогика и английски език, магистър по психология
Миглена Скорчева
магистър, старши учител, Начална училищна педагогика и физическо възпитание
Дария Димитрова
магистър, учител, Начална и предучилищна педагогика, Информационни технологии
Янка Димитрова
професионален бакалавър, старши учител, Начална училищна педагогика и физическо възпитание и спорт
Стефка Митева
професионален бакалавър, старши учител, Начална училищна педагогика, Информационни технологии
Тодорка Стоева
професионален бакалавър, старши учител, Начална училищна педагогика
Светлана Димова
професионален бакалавър, старши учител, Начална училищна педагогика, Английски език
Румяна Недева
 бакалавър, старши учител, Начална училищна педагогика,
Блага Първанова
бакалавър, старши учител, Начална училищна педагогика
Матю Матев
професионален бакалавър, старши учител, Начална училищна педагогика
Зорина Петрова
магистър, старши учител, Начална и предучилищна педагогика
Стефан Стефанов
магистър, старши учител, Начална училищна педагогика и физическо възпитание и спорт
Камен Калчев
магистър, старши учител, История, География, Физическо възпитание, ІІІ ПКС
Лиляна Стоянова
магистър, старши учител, Начална и предучилищна педагогика
Светлана Стоева
магистър, възпитател, Начална педагогика, Физическо възпитание и спорт
Елза Бонева
магистър, старши учител, Начална педагогика, Изобразително изкуство
Васка Станчева
бакалавър, старши учител, Начална педагогика, Изобразително изкуство, Английски език, Гражданско образование, ІV ПКС
Диана Минчева
магистър, старши учител, Начална и предучилищна педагогика, V ПКС
Диана Радева
бакалавър, старши учител, Начална училищна педагогика
Емилия Маринова
бакалавър, старши учител, Начална училищна педагогика, Английски език
Диана Атанасова
магистър, старши учител, Начална училищна педагогика, Информационни технологии
Димитричка Кръстева
магистър, учител, Начална и предучилищна педагогика
Цанка Лазарова
магистър, старши учител, Начален учител
Петър Петров
бакалавър, учител, Физическо възпитание
Светослава Янева
магистър, учител, Начална и предучилищна педагогика
Миглена Георгиева
магистър, старши учител, Начална и предучилищна педагогика ІІ ПКС
Силвия Минчева
магистър, старши учител, Предучилищна педагогика
Виолета Пенчева
магистър, старши учител, Начална и предучилищна педагогика
Гергана Станчева
магистър, учител, Начална и предучилищна педагогика
Магдалена Иванова
магистър, ресурсен учител
Росица Памукчиева- Саркисян
магистър, училищен психолог и логопед
Никола Николов
магистър, хореограф-педагог, Българска народна хореография – лектор