Изложби

ПРОЕКТ „МИШКАТА В ПОМОЩ НА КНИЖКАТА”

В проекта „Мишката в помощ на книжката” по Програма на Община Варна за образователна интеграция са включени деца и ученици от ПГ до IV клас. В клуб „Компютърът – моят нов приятел” учениците разработват подходящи теми по български език със софтуерния продукт Envision, за да се усвоят основни езикови правила, подобряващи комуникацията на книжовен български […]

Posted in Изложби, Начална страница, Новини | Leave a comment