Училищен спортен календар за 2017-2018 година

Цели:

Пълноценно използване на свободното време на учениците и укрепване на здравето им чрез масовизиране на физкултурата и спорта.

Чрез спорта и неговите правила да се възпитават у учениците чувство за отговорност и взаимопомощ; начин на поведение в обществото.

 

Задачи:

1.Правилно структурно изграждане на детския организъм чрез подходящи физически дейности.

2.Функционално усъвършенстване и развитие на основните физически качества на ученика.

3.Подобряване на здравословното състояние и закаляване на детския организъм.

 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ:

 

А. Дейности по спортен проект:

 

Спортен празник „Здравей, училище” – месец Х 2017 г:

Щафетни игри – подготвителна група и първи клас;

Щафетни игри – ІІ клас;

Народна топка и футбол – ІІІ клас;

Народна топка и футбол – ІV клас;

Отговорник: възпитатели

 

Спортно съзтезание „Бързи и сръчни“ –месец X – XI 2017 г.

Щафетни игри – III и IV клас

Отговорник: учителите по ФВС

 

Спортен празник по случай Първи ноември – Ден на народните будители – месец ХІ 2017 г:

Подготвителна група – щафетни игри;

І клас – щафетни игри;

ІІ клас  – щафетни игри;

ІІІ клас – народна топка,

ІV клас – народна топка,

Отговорник: учителите по ФВС, възпитатели

 

 

Спортно съзтезание „Лъвски скок“ по случай патронния празник на училището – месец ІІ  2017 г.

Скок от място. Участници: по двама ученика – момче и момиче от всеки клас и ПГ

Отговорник: учителите по ФВС,

 

 

Спортно състезание с ученици от ОУ „Христо Ботев” и СОУ „Любен Каравелов”– месец ІV 2018 г.

Народна топка – ПГ, ІІІ, ІV клас

Футбол – / момчета /- ІІІ, ІV клас

Отговорник: учителите по ФВС

 

 

Международен ден на предизвикателството – месец V 2018 г.

Отговорник: учителите по ФВС

 

 

Пролетен спортен празник – месец V 2018г.:

Щафетни игри – подготвителна група и първи клас;

Щафетни игри – ІІ клас;

Народна топка, футбол, състезание с велосипеди – ІІІ клас;

Народна топка, футбол, състезание с велосипеди – ІV клас;

Отговорник: учителите по ФВС

 
Б. Други дейности:

 Екскурзия до устието на р. Камчия – спортно-туристически  игри ІІІ клас – месец X-ХI 2017 г.

Отговорник:  учителите по ФВС и класните ръководители на 3 клас

 

Състезание „Да направим снежен човек” –  ПГ, І, ІІ, ІІІ, ІV клас месец ХІІ 2017г.,  месец І 2018 г.

Отговорник:  възпитатели