На 09.11.2016 г в НУ „Васил Левски“ започнаха занятия по БДП „Безопасност на децата в автомобилите“, организирани по инициатива на „Солвей Соди“. В специални часове, представители на „Солвей Соди“, чрез поредица от мултимедийни презентации, запознаваха учениците както с опасностите, така и с необходимостта от поставяне на колани при пътуване с автомобил.

           

Share this post, let the world know