Клуб „МЛАД ЖУРНАЛИСТ“ в телевизия ЧЕРНО МОРЕ

Заключителна представителна изява по проект – BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – УСПЕХ“ «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА». Младите журналисти от НУ „Васил Левски“ посетиха в неделя (07. 04. 2013г.) телевизионното студио на телевизия ЧЕРНО МОРЕ. Децата имаха възможност да се докоснат до магията на телевизията. Запознаха се с журналисти от медията. Забавляваха се и споделиха, че мечтаят да станат световноизвестни телевизионни водещи.

Share this post, let the world know