КЛУБ „ШАХ ЗА ВСИЧКИ“

21. 03. 2013 год.

ТУРНИР ПО ШАХ – Представителна изява на Клуб „ШАХ ЗА ВСИЧКИ“ в НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ВАРНА с ръководител Стефан Стефанов по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – УСПЕХ“

Share this post, let the world know