На 22.12.2016 г. в рамките на тържествата свързани с Рождество Христово, коледните тържества в НУ „Васил Левски“ продължиха с „Бъднивечерска трапеза“ – постановка с участието на ученици от III б и IV а класове от клуба – „Миналото пътека към бъдещето“ по проект „Твоят час“, с ръководител Румяна Кателиева

        

Share this post, let the world know