Контакти

Начално училище
Васил Левски” – гр. Варна

Адрес: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Места” №27

                      Директор:                                                                                тел. 052/ 370-693
                      Стела Петрова                                                                           school@nulevski.com

                      ЗДУД:
                      Румяна Кателиева                                                                     тел. 052/ 391-452 
                                                                                                                      school@nulevski.com

                   
                      

                      Счетоводство: тел. 052/391-453              
                      Стефан Милков – Главен счетоводител
                      stefan_milkov@abv.bg

                      ЗАС: тел. 052/ 391-453
                      Дарина Борисова
                      darina_borissova@abv.bg

                    

        facebook: Начално училище „Васил Левски“ – гр. Варна