Децата са ученици в трети клас и членуват от месец ноември в клуба за извънкласна дейност „Млад журналист“. Под ръководството на своята учителка Мирослава Радиева те са издали вече два броя на собствен училищен вестник.
    
Share this post, let the world know