КЛУБ „АСТРОНОМИЯ“

 

На 23 април 2013 г. се проведе заключителната представителна изява на КЛУБ „АСТРОНОМИЯ“ в НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ВАРНА с ръководител Тодорка Стоева по проект – BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – УСПЕХ“.

Share this post, let the world know