Новини

 

Училищен план-прием в първи клас за учебната 2020/2021 година

  ЗАПОВЕД № РД-07-322/27.03.2020 г.   На основание чл. 259, ал. 1 и чл. 142, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 41, ал. 1  и чл. 44, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и след […]

Posted in Новини | Leave a comment

Заповед

ЗАПОВЕД № РД-07-326/09.04.2020 г. На основание чл. 126, т.13, чл. 127, ал.1, т.3 и т.5 от Кодекса на труда, чл. 258 и чл.259 от Закона за предучилищното и училищно образование, чл. 31.ал.1, т. 1, 2, 3 , 4, 6, 15, 24, 25, 26, 27 и 34, от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. […]

Posted in Новини | Leave a comment

Заповед пролетна ваканция

ЗАПОВЕД № РД-07-325/08.04.2020 г. На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал. 1 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и заповеди № РД09-2148/27.08.2019 г., № РД09-746/08.04.2020 г. ОПРЕДЕЛЯМ: Продължителността на пролетната […]

Posted in Новини | Leave a comment

ОБРЪЩЕНИЕ ОТ СРСНПБ (СЪЮЗ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА В БЪЛГАРИЯ)

    ДО ДИРЕКТОРИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ ОТ ОБЛАСТ ВАРНА     Колко е лесно/трудно да бъдеш учител по време на карантина? Колко е лесно/трудно да бъдеш учител по време на карантина? Без класна стая, без зрителен контакт, без глас и без гласно изричане на думи. Да бъдеш учител. Безгласно. От разстояние. Да бъдеш емпатичен – […]

Posted in Новини | Leave a comment

Благодарим Ви, родители!

Телефони за връзка: Директор: 0882567013; 0879295535 Заместник -директор: 0879295525 e-mail: nu_levski@abv.bg www.nulevski.com   Уважаеми родители,             Създалата се ситуация в България и в световен мащаб ни накара бързо да се пренастроим. Ние, учителите на Вашите деца, и Вие, родителите на нашите деца. ДА, не е грешка „нашите деца“, защото няма начален учител, който да не казва […]

Posted in Новини | Leave a comment

Дните до 12 април 2020 година ще са неприсъствени

Дните до 12 април 2020 година ще са неприсъствени в училище поради удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки със заповед на министъра на здравеопазването. Обучението на учениците ще продължи в електронна среда. Министерството на образованието и науката препоръчва по преценка на учителите да се редуват уроци за упражнения с преподаването на нови знания, както и […]

Posted in Новини | Leave a comment

ВАЖНО!!! КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА КОРОНАВИРУС И КАК ДА СЕ ПРДПАЗИМ!!! ОСТАНЕТЕ СИ В КЪЩИ!!!

  Какво трябва да знаем за коронавирус и как да се предпазим!!!   Останете си в къщи!!!

Posted in Новини | Leave a comment