Новини

 

Съобщение

Разпределение на класните стаи за паралелките  във ВМГ „Св. Николай Чудотворец“   I смяна – групи ЦДО (занималня)        Начало 8,30 часа Клас Учител Стая № II в Зорина Петрова 122 II г Виолета Пенчева 122 III б, а Стефан Стефанов 120 III в, а Гергана Станчева 107 а IV а, в Светлана Стоева 21 /допълнително […]

Posted in Новини | Leave a comment

Благодарим ви!

Ръководството и педагогическият колектив на НУ „Васил Левски“ изказват огромна благодарност на храм „Св. Княз Борис I” в лицето на отец Добромир и на всички родители, които със собствени сили и средства помогнаха за безпроблемното преместване на оборудване и учебни помагала, необходими за провеждане на качествен учебен процес в ДГ „Горска приказка“ и ВМГ „Св. […]

Posted in Новини | Leave a comment

Заповед на Министъра на образованието и науката за неучебни дни в НУ „Васил Левски“

Заповед на Министъра на образованието и науката за определяне на 20,21 и 22 декември 2017 г. (сряда, четвъртък и петък)  за неучебни дни за учениците от НУ „Васил Левски“.

Posted in Новини | Leave a comment

Съобщение

Уважаеми родители,  във връзка с преместването на НУ „Васил Левски“, Ви уведомяваме, че в детска градина „Горска приказка“ и във ВМГ „Св. Николай Чудотворец“ ще има дежурни учители, които ще посрещат учениците в 7,30 часа.   Дневен режим на учениците от І а, І б, І в, І г, ІІ а, ІІ б клас, чиито учебни занятия ще се […]

Posted in Новини | Leave a comment

Съобщение

Уважаеми родители, със съдействието на Община Варна за учениците от І а, І б, І в, І г, ІІ а и ІІ б клас, чиито учебни занятия ще се провеждат в ДГ „Горска приказка” сутрин от 8,05 до 8,30 е осигурен автобус, който ще извозва децата от бариерата до входа на детската градина. Учебните занятия […]

Posted in Новини | Leave a comment

Заповед на кмета на община Варна за неучебни дни в НУ „Васил Левски“

Заповед на кмета на община Варна за определяне на 15,18 и 19 декември 2017 г. (петък, понеделник и вторник)  за неучебни дни за учениците от НУ „Васил Левски“, но присъствен за учителите и служителите

Posted in Новини | Leave a comment

Заповед за неучебни дни

Заповед за определяне на 12,13 и 14 декември 2017 г. за неучебни дни за учениците от НУ „Васил Левски“, но присъствен за учителите и служителите.

Posted in Новини | Leave a comment