Новини

 

ЗАПОВЕД РД-№ 07-028/29.09.2020 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл. 31, ал. 1, т. 2 и т. 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка преценка на РЗИ-Варна на епидемиологичната обстановка с решение за отменяне на всички издадени […]

Posted in Новини | Leave a comment

СЪОБЩЕНИЕ

  СЪОБЩЕНИЕ На 23.09.2020 г. (сряда) се възстановява присъствената форма на обучение в училище по утвърдената организация на учебния ден, съгласно седмичното разписание. Стела Петрова, директор Начално училище „Васил Левски“ – Варна

Posted in Новини | Leave a comment

Заповед за обучение в електронна среда

  ЗАПОВЕД РД№07-013/21.09.2020 г. На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното  и училищното образование и чл. 31, ал. 1, т. 2 и т. 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, „Насоки за работа на системата на училищното […]

Posted in Новини | Leave a comment

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ В НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“!!!

Уважаеми родители, Във връзка с положителните PCR тестове за Ковид 19 на двама от нашите педагогически специалисти, необходимостта от извършване на професионална основна дезинфекция на сградата на училището и във връзка с решение на педагогическия съвет на училището – протокол № 8/20.09.2020 година, проведен в електронна среда, определям 21.09.2020 година, понеделник, за учебен в електронна […]

Posted in Новини | Leave a comment

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 4а и 4г КЛАС НА НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

Уважаеми родители, Тъй като има заразен учител с Ковид -19, който е провеждал учебни часове с Вашите деца в предходните 48 часа, считано от утре – 21.09.2020 година, паралелките на Вашите деца се карантинират за 14 дни. Действията се съгласуват с РЗИ и епидемиолозите и не зависят от нас! Към момента, съгласно разпореждания на РЗИ, […]

Posted in Новини | Leave a comment

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в училището и в интернет

Скъпи родители, В изпълнение на ангажиментите си към децата и учениците МОН партнира с държавни институции и неправителствени организации, обединени от обща цел. В тази връзка приложено ви представяме: – линк към Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държаната агенция „Закрила на […]

Posted in Новини | Leave a comment

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИ – ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

  Класирани ученици за първи клас – учебна 2020/2021 г.   Записването на ученици в първи клас за учебната 2020/2021г. ще се извършва в сградата на СУ „Любен Каравелов“: –        на 12 юни 2020 г. /петък/ – от 9.00 ч. до 17.30 ч. –        на 15 юни 2020 г. /понеделник/ – от 15.30 ч . до 17.30 […]

Posted in Новини | Leave a comment