ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА
Александър Петров Георгиев и Сесил Красимирова Войкова от IVа клас се представиха отлично на областния кръг на олимпиадата по математика. Гордеем се с вас, ученици!

Share this post, let the world know