ПОЧЕТНО ОТЛИЧИЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ ЗА Г-ЖА РУМЯНА КАТЕЛИЕВА

 Заслужено признание от Министъра на образованието за г-жа Румяна Кателиева и за НУ „Васил Левски“. Ръководството на училището и колективът са убедени, че Румяна Кателиева е педагогически специалист, който достойно защитава честта и авторитета на колегията. През краткия период на упражняване на професията в НУ „Васил Левски“ тя доказа, че изборът ѝ да бъде учител не е случаен, а е призвание и напълно заслужава тази престижна награда за приноса си в развитието на българското образование.

Share this post, let the world know