Скъпи родители,
В изпълнение на ангажиментите си към децата и учениците МОН партнира с държавни институции и неправителствени организации, обединени от обща цел.
В тази връзка приложено ви представяме:
– линк към Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държаната агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберсигурност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Център за безопасен интернет – https://sacp.goverment.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf
 
– линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ – https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

 

Share this post, let the world know