Учениците от Iа клас /г-жа П. Балинова и г-жа Св. Стоева/, Iб клас /г-жа Св. Димова и г-жа Л. Петрова/, Iв клас /г-жа Т. Стоева и г-жа З. Петрова/ и Iг клас /г-жа Л. Стоянова/ с гордост заявиха: „Ние вече сме грамотни!“.

ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ Iа клас

ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ Iб, Iв, Iг клас

Share this post, let the world know