Необходими документи

1. Заявление до директора по образец на училището.

2. Копие от акт за раждане на детето.