Подготвителна група – 6 год.

 

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

гр. Варна, ул. Места№27, тел. 37 06 93, e-mail: nu_levski@abv.bg

 

НАЧИН ЗА ПРИЕМ В ПГ

за учебната 2016/2017 година, определен от

Педагогически съвет, протокол № 7/29.03.2016 г.

І. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ:

 

 1. В НУ „Васил Левски“ могат да подават документи за ПГ родителите на деца, подлежащи на задължително обучение през учебната 2016/2017 година:
 2. ПГ – 6 год. – родени през 2010 година.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 

 1. Заявление до директора по образец на училището.
 2. Копие от акт за раждане на детето.

 

ІІІ. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:

 1. Подаване на необходимите документи в канцеларията на училището всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в срок от 104.2016 г. до 22.07.2016 г.
 2. Разглеждане на документите, записване на децата и изнасяне на списъците в срок до 29.07.2016 г.
 3. Родителска среща в срок до 12.09.2016 г.
 4. При наличие на свободни места документи за записване в ПГ се приемат до 15.09.2016 г.

 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР В СЛУЧАЙ, ЧЕ БРОЯТ НА ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ПГ Е ПО-ГОЛЯМ ОТ БРОЯ НА МЕСТАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕТО:

 

 1. Деца, живеещи в близост до училището.
 2. Деца на работещи родители в района на училището.
 3. Деца близнаци и сираци.
 4. Деца на работещи в системата на образованието.
 5. Деца на инвалиди, живеещи в близост до училището.

 Стела Петрова,
Директор НУ „Васил Левски”

Всеки родител може да посети училището, за да получи отговор на своите въпроси или да ги зададе на тел. 052/391-452 и e-mail: nu_levski@abv.bg.