Подготвителна група

 

НАЧИН ЗА ПРИЕМ В ПГ

за учебната 2018/2019 година, определен от Педагогически съвет, протокол № 4/15.03.2018 г.

 

І. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ:

 1. В НУ „Васил Левски“ могат да подават документи за ПГ родителите на деца, подлежащи на задължително обучение през учебната 2018/2019 година:
 2. ПГ – 5 год. – родени през 2013 година.
 3. ПГ – 6 год. – родени през 2012 година.

 

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление до директора по образец на училището.
 2. Копие от акт за раждане на детето.

 

ІІІ. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:

 1.  Подаване на необходимите документи в канцеларията на училището всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в срок от 01.06.2018 г. до 10.08.2018 г.
 2.  Разглеждане на документите, записване на децата и изнасяне на списъците в срок до 20.08.2018 г.
 3.  Родителска среща –  09.2018 г.
 4.  При наличие на свободни места документи за записване в ПГ се приемат до 15.09.2018 г.

 

ІІІ. Критерии за подбор в случай, че броят на подадените заявления за постъпване в ПГ е по-голям от броя на местата за обучение в училището:

 1.  Деца, живеещи в близост до училището.
 2.  Деца с увреждания.
 3.  Деца близнаци
 4.  Деца без родители.
 5.  Деца на инвалиди, живеещи в близост до училището.

 

 Стела Петрова,
Директор НУ „Васил Левски”

 

Всеки родител може да посети училището, за да получи отговор на своите въпроси или да ги зададе на тел. 052/391-452 и e-mail: nu_levski@abv.bg.