Прием на ученици в първи клас за учебната 2017 / 2018 г.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНА 2017-18 ГОДИНА

 

СТАРТ НА ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС

Публичният линк за достъп до системата за прием в първи клас е: https://school.is-vn.bg

 

ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС – РЪКОВОДСТВО ЗА РОДИТЕЛИТЕ

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ПРОТОКОЛ № 3 от заседанието НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ НУ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ВЪВ ВРЪЗКА С ПЛАН-ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.

 

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

Карти, определящи прилежащите части на НУ „Васил Левски“, спрямо критериите определени за прием в първи клас:  кв Аспарухово, НУ „Васил Левски“-прилежащи улици, Боровец Север и Юг, Местности Вилите и Карантина

 Всеки родител може да посети училището, за да получи отговор на своите въпроси или да ги зададе на тел. 052/391-452 и email: nu_levski@abv.bg.