В НУ „Васил Левски“ стартира проектът „Приключението да пораснем заедно”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Министерство на образованието и науката по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05.

Проект „Приключението да пораснем заедно“

Предвидените дейности имат за цел да направят училището атрактивна територия за учениците:

Клуб „Откривателско учене“

„Работилничка за слово, ритъм, цвят, емоция“

Ателие „Театър и литература“

Ателие „Арт терапия за деца“

Родителски клуб „Лаборатория за родители“

Тренинг за родители в социална компетентност- справяне в конфликтни ситуации със средствата на медиацията

Обучение на педагогическия състав „Училищна медиация“

Share this post, let the world know