Проект „Заедно“

 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ РАЗЛИЧНИ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ И В НЕРАВНОСТОЙНО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ

З А Е Д Н О

Община Варна 2012 г.