Проект – „Образование за утрешния ден“

 

„Образование за утрешния ден“

 

   НОВО: Стартира Дейност 6: „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)“ на проекта BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“  за учебната 2019 / 2020 г.

 

Сформирани клубове: 
  1. „В света на компютрите“ – 1 А клас
  2. „Компютърен свят“ – 1 Б клас
  1. Заповед на Министъра на образованието и науката

  2. Приложение 1

III. Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725

IV. Обща информация за проекта

V.  Платформа на проекта – https://oud.mon.bg/

VI. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

Приложение 1 – Декларация за информирано съгласие

Приложение 2 – Тематична програма и график за работата на групата

Приложение 3 – Анкетна карта за участие

Приложение 4 – Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта

VII.  Бланка – проект

VIII.  Представителни изяви на клубовете

      На 29.05.2020 г. и 01.06.2020 г. в онлайн среда, в платформите Microsoft Teams и 8×8.vc се проведоха публични изяви на клубовете „Компютърен свят“ и „В света на компютрите“. На мероприятието присъстваха родителите на учениците. Участниците представиха изработените от тях компютърни проекти: презентации, комикси, картички и рисунки, които създадоха в процеса на работа по проекта.