На 17.12.2013г. се проведе представителна изява на Клуб „Млад журналист” ПО ПРОЕКТ УСПЕХ BG 051РО001 – 4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА» с гост журналист Даниела Стойнова- кореспондент на БНР. Екипът, който издава училищния вестник получи ценни съвети в областта на журналистическата професия.

Клуб „Млад журналист”- ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА

Share this post, let the world know