В проекта „Мишката в помощ на книжката” по Програма на Община Варна за образователна интеграция са включени деца и ученици от ПГ до IV клас. В клуб „Компютърът – моят нов приятел” учениците разработват подходящи теми по български език със софтуерния продукт Envision, за да се усвоят основни езикови правила, подобряващи комуникацията на книжовен български език. Участват в изготвяне на дидактично табло с необходимите ресурси.

Чрез поредица от образователни игри децата се поощряват да наблюдават и проучват, да дискутират в малки групи и да аргументират мнението си, да творят и споделят. Развиват се комуникативните умения, подкрепя се индивидуалния талант на децата.

ПРОЕКТ „МИШКАТА В ПОМОЩ НА КНИЖКАТА”

Share this post, let the world know