На 20 април 2013 г. се проведе заключителната представителна изява на Секция „СПОРТ ЗА ЗДРАВЕ“ в НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ВАРНА с ръководител Светлана Димова по проект – BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – УСПЕХ“.

СПОРТ ЗА ЗДРАВЕ

 

Share this post, let the world know