Класирани ученици за първи клас – учебна 2020/2021 г.

 

Записването на ученици в първи клас за учебната 2020/2021г. ще се извършва в сградата на СУ „Любен Каравелов“:

–        на 12 юни 2020 г. /петък/ – от 9.00 ч. до 17.30 ч.

–        на 15 юни 2020 г. /понеделник/ – от 15.30 ч . до 17.30 ч.

–        на 16 юни 2020 г. /вторник/ – от 9.00 ч . до 17.30 ч.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление за записване в първи клас .

  2. Оригинал на удостоверение за завършено предучилищно образование.

  3. Копие от Акт за раждане на детето.

 

Училищната комисия по приема ще работи във фоайето на партерния етаж при спазване на противоепидемични мерки.

При записването се спазват необходимите противоепидемични мерки: носене на предпазни маски в закрито помещение, дезинфекция на ръцете и при възможност – използване на личен химикал при попълване на документи.

Share this post, let the world know