Във връзка с очакваните лоши метеорологични условия, ниските температури и очаквания нов снеговалеж, със Заповед РД-07-148/10.01.2017 г. на директора на училището, 11.01.2017 г. (сряда) се обявява за неучебен ден за учениците от НУ “ Васил Левски“ – Варна. С решение на Педагогическия съвет учебните занятия ще бъдат възобновени на 12.01.2017 г. (четвъртък).
Share this post, let the world know