ЗАПИСВАНЕТО НА ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ В „НУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Е НА 6 И 7 ЮНИ 2017 г. ОТ 8.00 ДО 16.30 ЧАСА.

 

Необходими документи:

  1. Удостоверение от ДГ за завършена подготвителна група;

  2. Удостоверение за настоящ адрес на родителя (ако е различен от този в ЛК);

  3. Служебна бележка от работодател, че родителят работи в близост до училището (Ако е отбелязано като критерий за предимство).

Share this post, let the world know