Разпределение на класните стаи за паралелките

 във ВМГ „Св. Николай Чудотворец“

 

I смяна – групи ЦДО (занималня)        Начало 8,30 часа

Клас
Учител
Стая №
II в
Зорина Петрова
122
II г
Виолета Пенчева
122
III б, а
Стефан Стефанов
120
III в, а
Гергана Станчева
107 а
IV а, в
Светлана Стоева
21 /допълнително крило/
IV б, III г
Матю Матев
212

 

 

II смяна – редовни часове          Начало 13,30 часа

Клас
Класен ръководител
Стая №
II в
Емилия Маринова
120
II г
Янка Димитрова
122
II д
Кремелита Георгиева
107
III а
Румяна Недева
301
III б
Стефка Митева
309
III в
Диана Атанасова
107 а
III г
Елза Бонева
303
IV а
Миглена Скорчева
21 /допълнително крило/
IV б
Цанка Лазарова
212
IV в
Мирослава Радиева
308
Share this post, let the world know