За учебната 2018/2019 година НУ „Васил Левски“ ще осъществи прием на 3 паралелки първи клас. Приемът на документи е електронен и стартира през месец май.
Share this post, let the world know