На 06.03.2018 г. от 17,30 часа ще се проведе родителска среща за всички паралелки от НУ „Васил Левски“, които учат във ВМГ „Св. Николай Чудотворец“.
Share this post, let the world know