Във връзка с влошената метеорологична обстановка в област Варна дните, 01.03.2018 г. и 02.03.2018 г. ще бъдат неучебни дни за всички училища от областта. (Заповед №РД09-347/28.02.2018 г. на МОН)
Share this post, let the world know