Уважаеми родители,
Във връзка с началото и организацията на учебната 2018-2019 година в НУ „Васил Левски“ ще се проведат родителски срещи както следва:
Първи клас на 07.09.2018 година от 18.00 часа
Втори клас на 10.09.2018 година от 17.30 часа
Трети клас на 11.09.2018 година от 17.30 часа
Четвърти клас на 12.09.2018 година 17.30 часа
ПГ на 11.09.2018 година от 17.00 часа
Всички родителски срещи ще се проведат в сградата на НУ „Васил Левски“
Share this post, let the world know