СЪОБЩЕНИЕ

На 23.09.2020 г. (сряда) се възстановява присъствената форма на обучение в училище по утвърдената организация на учебния ден, съгласно седмичното разписание.

Стела Петрова, директор
Начално училище „Васил Левски“ – Варна

Share this post, let the world know