СЪОБЩЕНИЕ
На основание Заповед РД-09-1562/06.10.2014 г. на Министъра на образованието и науката 19.02.2015 г. (четвъртък) е неучебен ден за учениците от НУ „Васил Левски“.
На 19.02.2015 г. – 10.00 ч. учениците от ІІІ клас ще участват в панихида за Васил Левски в храм „Цар Борис І“ под ръководството на класните ръководители и възпитателите.
На 19.02.2015 г. от 11.00 ч. учениците от ІV клас ще се включат в общоградското поклонение и ще поднесат цветя на паметника на Васил Левски в Морската градина. Организиран е транспорт – тръгване от НУ „Васил Левски“ – 10.15 ч.

Стела Петрова, директор
Начално училище „Васил Левски“ – Варна

Share this post, let the world know